Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Op al onze offertes en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn gepubliceerd op onze website en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nr. 14034704. De voorwaarden bevatten een forumkeuze voor de rechtbank Maastricht. De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de klant wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Op offertes en overeenkomsten van onze buitenlandse groepsvennootschappen (Doco International Southern Europe S.L.U., Doco International Central Europe s.r.o. and Doco-International Limited) zijn algemene voorwaarden van toepassing die worden beheerst door het nationale recht van hun land van vestiging. De algemene voorwaarden bevatten een forumkeuze voor de plaatselijke rechtbank. Ook ten aanzien van deze offertes en overeenkomsten wordt de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de klant hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.